गुरुपौर्णिमा वर निबंध |Gurupournima Essay in Marathi |Gurupournima Nibandh

Gurupournima Essay in Marathi |Gurupournima Nibandh आषाढ सुद्धा पौर्णिमेला गुरुपौर्णिमा किंवा व्यासपौर्णिमा असे म्हणतात. ज्यांनी महाभारत, पुराणे लिहिली त्या व्यासमुनींना वंदन करण्याचा, त्यांची पूजा करण्याचा…