गुरुपौर्णिमा वर निबंध | Gurupournima Essay in Marathi | Gurupournima Nibandh

Gurupournima Essay in Marathi

Gurupournima Essay in Marathi | Gurupournima Nibandh आषाढ सुद्धा पौर्णिमेला गुरुपौर्णिमा किंवा व्यासपौर्णिमा असे म्हणतात. ज्यांनी महाभारत, पुराणे लिहिली त्या …

Read more